Vi tar hand om vattnet.

Uponor Clean V för upp till 6 hushåll

Uponor minireningsverk Clean V för upp till 6 hushåll har nu nått marknaden. Reningsverkets driftsäkerhet bygger på samma beprövade och säkra reningsteknik som förut. Uponor minireningsverk behandlar allt avloppsvatten från flera fastigheter effektivt och miljövänligt. Dessutom bidrar de låga driftkostnaderna till positiv totalekonomi för hushållen.

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.