Vi tar hand om vattnet.

Uponor provtagningsbrunn för minireningsverk

Uponor Provtagningsbrunn är framtagen för att underlätta provtagning på utgående vatten ifrån Uponors minireningsverk. Brunnen monteras efter reningsverket och som provtagare används ett lämpligt provtagningskärl som sänks ner i brunnen. Kärlet kan fixeras på det monterade fästet som sitter under locket i brunnen.

Vid provtagning på utgående vatten är det viktigt att utföra provtagningen rätt. Rådgör med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun om instruktioner för det aktuella provet. Tänk också på den personliga hygienen vid provtagning.

  • Höjd: 1900 mm
  • Bredd: 315 mm
  • In- och utlopp: 110 mm
Mer information
Broschyr
En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.