Vi tar hand om vattnet.

Uponor Clean Easy

En enklare variant av reningsverk som är en kombination av en slamavskiljare och Uponors fosforfälla. Efterföljande rening görs lämpligen med markbäddsanläggning eller infiltration, och anläggningen uppfyller då hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7. Den satsvis styrda processen ger en optimal rening/fällning av fosfor i första kammaren på slamavskiljaren. Den enkla tekniken utan rörliga delar eller dränkbara pumpar i anläggningen ger en hög driftsäkerhet vilket leder till en enkel och robust avloppsanläggning.

– Uppfyller hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7
– Komplettera med valfri efterföljande rening
– Hög driftsäkerhet, inga rörliga delar eller dränkbara pumpar
– Enkel installation, fabriksmonterad, klar för start
– Testad och utvärderad av JTI, rapporten finns på www.uponor.se
– Utrustad med larm
– Elförbrukning som en glödlampa
– Mycket enkel egenkontroll

  • Längd: 2615 mm
  • Bredd: 1200 mm
  • Höjd tank/höjd transport: 1900/2400 mm
  • Vikt: 195 kg
  • Vätvolym: 2,0 m³
  • Höjd in/utlopp: 1055/955 mm
  • Larm: Ja, låg nivå flockningsmedel
  • Utpumpningsvolym: 175 liter
  • Utpumpningstid: 390 sek
  • Maxflöde per dygn: 1,0 m³

I samband med den årliga besiktningen kan Acona Miljöteknik leverera Uponors flockningsmedel.

Beställningen ska vara oss tillhanda en vecka före den planerade besiktningen för att vi ska kunna garantera leverans. Det är viktigt att ni anger anläggnings-ID och hur många dunkar ni vill beställa. Exempel: ID xxx Flockningsmedel 2 dunkar.

Skicka beställningen till kem@acona.se

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.