Vi tar hand om vattnet.

Uponor Clean Easy Plus

Fosforfällning i befintlig slamavskiljare

  • 1 st brunn 0,5 m³ med stativ
  • 1 st styrskåp
  • 1 st doseringsrör
  • 2 st hållare för doseringsrör
  • 1 st doseringsslang 10 mm, 8 m
  • 1 st skyddsrör för doseringsslang 50 mm, 5 m
  • 2 st skyddsrörstätningar 50 mm
  • 2 st markrör 110 mm, L = 1000 mm
  • 1 st mätglas 100 ml

I samband med den årliga besiktningen kan Acona Miljöteknik leverera Uponors flockningsmedel.

Beställningen ska vara oss tillhanda en vecka före den planerade besiktningen för att vi ska kunna garantera leverans. Det är viktigt att ni anger anläggnings-ID och hur många dunkar ni vill beställa. Exempel: ID xxx Flockningsmedel 2 dunkar.

Skicka beställningen till kem@acona.se

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.