Vi tar hand om vattnet.

Uponors minireningsverk

Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Uponors minireningsverk är CE-märkta och uppfyller de krav som ställs på en anläggning för hög skyddsnivå. Minireningsverken renar alla typer av avloppsvatten från hushållet året om oavsett om det handlar om avloppsvatten från bad, tvätt eller toalett. Det lilla reningsverket är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten.

Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Med hjälp av flockningsmedel renas fosforn som finns i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Minireningsverken fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken. På detta sätt får du rent vatten på ett enkelt och miljövänligt sätt.

 

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.