Vi tar hand om vattnet.

Översvämningsskydd

Risken för översvämningar har ökat markant under de senaste fem till tio åren och årligen drabbas ett stort antal fastighetsägare av vattnets framfart. Detta innebär, utöver stora personliga tragedier, även höga kostnader för allmänheten i stort.

På sikt är tanken att vi på Acona ska kunna erbjuda ett utbud av produkter och tjänster avsedda för just skydd mot översvämningar. För tillfället pågår ett intensivt utvecklingsarbete och framtagning av prototyper för denna typ av produkter och i vissa fall pågår förhandlingar med ett antal leverantörer för att bygga upp ett bra sortiment till skydd mot vattnet.

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.