Vi tar hand om vattnet.

Teckna besiktningsavtal

Inför installation av ett minireningsverk ställs krav från kommun och miljökontor om en dokumenterad kontroll och besiktning för att säkerställa funktionen.

Det är fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar och inte släpper ut otillåtna värden av miljöfarligt avfall enligt Miljöbalken.

Genom avtal med oss på Acona gällande årlig besiktning säkerställs och dokumenteras minireningsverkets samtliga funktioner enligt tillverkarens rekommendationer. Besiktningen gör att ni kan känna er trygga med att allt fungerar som det är tänkt.

Har du ett avtal med oss på Acona så säkerställs inte bara minireningsverkets funktioner utan det förlänger också livslängden på hela avloppsanläggningen.

Har du inte något avtal med oss kan du teckna ett sådant genom att fylla i nedanstående formulär och skicka in det till oss så lovar vi en snabb återkoppling.

Teckna avtal

Vänligen fyll i formuläret nedan så skickar vi ett avtalsförslag till dig inom kort.
En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.