Vi tar hand om vattnet.

Hemleverans av flockningsmedel

Utöver den årliga besiktningen kan vi även erbjuda fri hemleverans av den årliga förbrukningen av Uponors flockningsmedel  i samband med besiktning.

Beställningen ska vara oss tillhanda en vecka före den planerade besiktningen för att vi ska kunna garantera leverans. Det är viktigt att ni anger anläggnings-ID och hur många dunkar ni vill beställa. Exempel: ID xxx Flockningsmedel 2 dunkar.

Skicka beställningen till kem@acona.se.

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.