Vi tar hand om vattnet.

Årlig besiktning

Inför installation av ett minireningsverk ställs krav från kommun och miljökontor om en årlig dokumenterad kontroll och besiktning för att säkerställa funktionen. Det är fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar och inte släpper ut otillåtna värden av miljöfarligt avfall enligt Miljöbalken.

Genom avtal med oss på Acona gällande årlig besiktning säkerställs och dokumenteras minireningsverkets samtliga funktioner enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid våra besiktningar kontrolleras minireningsverkets samtliga funktioner.

I Acona årliga besiktning ingår:

 • Avläsning och dokumentering av larmhistorik
 • Utbyte av komponenter som eventuellt behöver bytas och som omfattas av Uponors garanti
 • Telefonsupport
 • Kontroll av el-utrustning
 • Kontroll av lock och tätningar
 • Kontroll av kemdosering (mängd och behov av justering)
 • Kontroll av inpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av utpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av slamretur och dessas flödeskapacitet
 • Kontroll av luftning och syresättning
 • Kontroll av startnivågivarens funktion
 • Kontroll av aktiv slamkvalité och mängd

Utöver detta utförs ett förebyggande underhåll i form av rengöring med högtryckstvätt vid behov. Eventuella avvikelser noteras i serviceprotokollet som lämnas till fastighetsägaren.

Våra servicebilar är utrustade med i stort sett alla delar som ingår i ett reningsverk vilket innebär att vi kan åtgärda eventuella fel och brister direkt i samband med den årliga besiktningen.

Besiktningen gör att ni kan känna er trygga med att allt fungerar som det är tänkt.

Har du ett avtal med oss på Acona så säkerställs inte bara minireningsverkets funktioner utan det förlänger också livslängden på hela avloppsanläggningen.

Vi aviserar alltid en besiktning en till två veckor innan besöket och du behöver inte vara hemma när vi kommer. Om det finns behov av några reparationer tar vi kontakt med dig via telefon för att höra efter om du vill att vi ska åtgärda problemet direkt på plats.

Flockningsmedel
I samband med den årliga besiktningen kan Acona Miljöteknik leverera Uponors flockningsmedel.

Beställningen ska vara oss tillhanda en vecka före den planerade besiktningen för att vi ska kunna garantera leverans. Det är viktigt att ni anger anläggnings-ID och hur många dunkar ni vill beställa. Exempel: ID xxx Flockningsmedel 2 dunkar.

Skicka beställningen till kem@acona.se

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.