Vi tar hand om vattnet.

Avloppsvatten

Acona kan i samarbete med Eurofins erbjuda kostnadseffektiva analyser på alla typer av avloppsvatten. Oönskade ämnen i avloppsvattnet kan störa själva reningsprocessen men även vara ett hot mot miljön. Avloppsvatten innehåller många naturligt förekommande ämnen men den höga koncentrationen av dessa ämnen ökar risken för övergödning, syrebrist och andra negativa effekter på ekosystemet. Utsläppen från avloppsreningsverken regleras via miljöbalken (1998:808).

Provtagning på ditt avloppsvatten utförs i enlighet med det tillståndsbeslut som ni fått vid byggnadslovet eller vid begäran från kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning.
Läs mer nedan om vad som gäller vid provtagning på just din typ av reningsverk av märket Uponor.

Provtagningsinstruktion-Uponor-minireningsverk-Clean-I-_-2014-10-22 Provtagningsinstruktion-Uponor-minireningsverk-Clean-I-_-2014-10-22 Provtagningsinstruktion-Uponor-minireningsverk-Clean-I-_-2014-10-22
Clean I Upoclean 5-15pe Weho Puts

 

Beställ vattenanalys för Avloppsvatten med ACONA-pris hos Eurofins

Klicka på den gröna knappen nedan och ta dig sedan vidare genom att klicka på ”Har du en kampanjkod?”. Knappa därefter in kampanjkoden ACONA för beställning av analysmaterial till ett reducerat pris.

&amp
BESTÄLL VATTENANALYS

 

Följ den röda markeringen i två steg för att få ditt rabatterade pris

Acona2
Klicka på ”Har du en kampanjkod?”

acona
Skriv in ACONA och sedan klicka vidare på ”Till kampanjen”

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.