Vi tar hand om vattnet.

Brunnsvatten / Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet, men den som använder sig av en egen vattentäkt får själv ansvara för att detta blir utfört. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattensförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år. Acona kan i samarbete med Eurofins erbjuda analys av vattenkvaliteten i din brunn.

Q-girl-pouring-water

 

Beställ vattenanalys för Brunnsvatten med ACONA-pris hos Eurofins

Klicka på den gröna knappen nedan och ta dig sedan vidare genom att klicka på ”Har du en kampanjkod?”. Knappa därefter in kampanjkoden ACONABV för beställning av analysmaterial till ett reducerat pris.

&nbsp
BESTÄLL VATTENANALYS

 

Följ den röda markeringen i två steg för att få ditt rabatterade pris

Acona2
Klicka på ”Har du en kampanjkod?”

aconabv
Skriv in ACONABV och sedan klicka vidare på ”Till kampanjen”

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.