Vi tar hand om vattnet.

Vi tar hand om vattnet

Acona Miljöteknik AB är marknadens ledande aktör vad gäller produkter och tjänster inom gebitet vatten – rening, uppsamling och skydd. Vi har vår bas i Alingsås och sysselsätter i dagsläget fem personer.

Trots vår relativa ungdom (företaget grundades så sent som 2011) har vi lång erfarenhet i branschen och ser oss som ett nyfiket kunskapsföretag vad gäller tekniska lösningar som bidrar till att minska den regionala och globala miljöpåverkan.

Våra kunder är i första hand privatpersoner, näringslivet och den offentliga sektorn och i samråd med dessa kan vi på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda de bästa lösningarna för att uppfylla gällande miljökrav och -direktiv.

Vårt absoluta fokus ligger på besiktning och service av Uponors minireningsverk – och det över hela Sverige. Genom ett nära samarbete med just Uponor tillhandahåller vi en helhetslösning för alla som är i behov av ett minireningsverk och allt som därtill hör för en säker drift. Det gäller alltifrån själva reningsverket med tillbehör till efterkontroll, besiktning och allehanda servicetjänster.

Vi kan även tillhandahålla produkter och tjänster inom det vi kallar uppsamling och översvämningsskydd.

Acona Miljöteknik AB ägs och drivs av Robert Lindh och i ägarkretsen finns också entreprenörerna Thomas Johansson och Kenth Johansson.

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.