Vi tar hand om vattnet.

Acona har förvärvat bolaget SBR Miljöteknik AB

Överenskommelsen innebär att Acona  2014-05-08 köpt samtliga aktier i bolaget SBR Miljöteknik AB.

SBR:s service och besiktningsavtal överlåts och löper vidare genom köpet till Acona.

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.