Vi tar hand om vattnet.

”Vattenanalys” Ny tjänst från Acona

 

Behöver du analysera ditt vatten?
– Ny tjänst till förmånligt pris via Acona

Acona kan nu i samarbete med Eurofins erbjuda analyser av avlopps- och brunnsvatten – till ett rabatterat pris.

Våra analyspaket för avloppsvatten innehåller de analyser av BOD , fosfor (P) och kväve (N) som kommunen har som krav på fastighetsägaren i sina tillståndshandlingar för avloppsanläggningar.

Vad gäller dricksvatten så kontrolleras kommunalt vatten regelbundet, men den som använder sig av en egen vattentäkt får själv ansvara för att detta blir utfört. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år och även här kan Acona i samarbete med Eurofins erbjuda analys av vattenkvalitén i er brunn.

Genom Acona erhåller ni ett förmånligt kampanjpris vid analyserna. Läs mer om hur du utför en provtagning och gör din beställning under rubriken ” Vattenanalys  ”

 

 

 

En Kreativ Byrå gjorde den här hemsidan.